Điều dưỡng đa khoa

Đào tạo người điều dưỡng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
  Người điều dưỡng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
1. Về thái độ
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Khiêm tốn học tập vươn lên
2. Về kiến thức
     Trình bày và áp dụng được :
  2.1 Những quy luật cơ bản về : 
    - Cấu tạo, hoạt động cơ bản về chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
    - Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện đời sống để bảo vệ và nâng cao sức     khỏe.
  2.2 Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.
  2.3 Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân.
  2.4 Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
  3. Về kỹ năng
    - Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
    - Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;
    - Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;
    - Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;
    - Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;
    - Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;
    - Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;
    - Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;
    - Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;
    - Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;
    - Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
    - Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
    - Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học;
    - Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG

1- Trực tiếp thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh theo đúng qui chế chuyên môn và qui định của Bộ y tế.
2- Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo từng lĩnh vực chuyên khoa và phụ giúp điều dưỡng ở ngạch cao hơn thực hiện các kỹ thuật phức tạp theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.
3- Theo dõi, ghi chép diễn biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt là những người bệnh nặng và các trường hợp cấp cứu; phát hiện và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị và điều dưỡng phụ trách để xử trí.
4- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn.
5- Tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện, đi khám cận lâm sàng, thực hiện đúng các qui định khi người bệnh tử vong theo y lệnh của bác sĩ và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.
6- Chuẩn bị đủ, đúng và kịp thời các phương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án phục vụ cho công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh.
7- Bảo quản thuốc và tài sản (dụng cụ y tế, máy móc, trang thiết bị ...) được phân công quản lý, phát hiện kịp thời các hỏng hóc để đề nghị sửa chữa. Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý.
8- Thực hiện giáo dục sức khỏe, đôn đốc, nhắc nhở người bệnh, người nhà của người bệnh giữ gìn vệ sinh, trật tự.
9- Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu ( chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng ....) và vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.
10- Thực hiện các qui định về y đức, các qui chế chuyên môn, các qui trình kỹ thuật của ngành Y tế và các của định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.
11- Tham gia đào tạo, hướng dẫn cho điều dưỡng cấp dưới theo sự phân công của cơ quan.

Hỗ trợ tực tuyến

Hotline

0964.626.115

Tư vấn tuyển sinh - Đào tạo

0964.626.115

Liên kết
https://www.facebook.com/ydtonthattung
Bản đồ
Thống kê truy cập

Ðang Online: 1

Hôm nay: 254,494

Trong tuần: 1,125,494

Trong tháng: 125,848,843

Tổng truy cập: 886,020

nothing